Работно време: Пон-Пет 7:00 - 18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фати Груп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактирајте нѐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јавете се
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секогаш испорачуваме повеќе од очекувањата

 
 
 
 
 
 
 
Единствени во Македонија со лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери.
 
 
 
 
 
 
Производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон.
 
 
 
 
 
 
Синоним за електрична безбедност со квалитетни производи и услуги.
 
 
 
 
 
 
 

за нас

 

 
 
 
 
 
 
 

исија

 
 
 
 
Понуда на квалитетни производи и услуги во областа на одржување на електричната мрежа и грижа за јавното осветлувањe како движечка сила за развој на нашата компанија.
 
 
 
 
 
 
 

очетоците

 
 
 
 
Желбата да понудиме квалитет, сигурност и издржливост, од идеја помина во реализација во 1999 година со тројца вработени, но водени од идејата да бидеме брзи, исполнителни и квалитетни.
 
 
 
 
 
 
 

ертификати

 
 
 
 
Лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери, Лиценца Б, четири атести за бетонски столбови, издадени од Техничкиот институт на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, како и SHCUP стандардот ISO 9001:2008.
 
 
 
 
 
 

Услуги

 

 
 
 
 

Производство на столбови

 
Понуда на квалитетни производи и услуги во областа на одржување на електричната мрежа и грижа за јавното осветлувањe како движечка сила за развој на нашата компанија.
 
 
 
 

Услуги со багер

 
Желбата да понудиме квалитет, сигурност и издржливост, од идеја помина во реализација во 1999 година со тројца вработени, но водени од идејата да бидеме брзи, исполнителни и квалитетни.
 
 
 
 

Бетонска база

 
Единствени во Македонија со лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери.
 
 
 
 
 
 
 

Изградба на трафостаници

 
Реставрирање на постоечки трафостаници (столбни,решеткасни и зидани). Интервенција и санирање на дефекти (трафостаница и линија).
 
 
 
 

Јавно осветлување

 
Проектирање на светлосна структура на јавни места. Интерванција и санирање на дефекти во јавното осветлување.
 
 
 
 

Сите услуги на едно место

 
Единствени во Македонија со лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери.
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио

 

 
 
 
 
 
[[cms-companyname]]