Orari i punës: E hënë-E premte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фати Груп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kontaktoni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefononi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjithmonë ofrojmë më shumë se sa pritet

 
 
 
 
 
 
 
Të vetmit në Maqedoni me licencë për prodhim të shtyllave prej betoni dhe druri.
 
 
 
 
 
 
Prodhim dhe shitje e të gjitha tipeve dhe llojeve të betonit të gatshëm.
 
 
 
 
 
 
Sinonim i sigurisë elektrike me produkte dhe shërbime cilësore.
 
 
 
 
 
 
 

për ne

 

 
 
 
 
 
 
 

ISIONI

 
 
 
 
Ofertë e produkteve dhe shërbimeve cilësore në fushën e mirëmbajtjes së rrjetit elektrik dhe kujdes për ndriçimin publik si forcë shtytëse për zhvillimin e kompanisë sonë.
 
 
 
 
 
 
 

ILLIMET

 
 
 
 
Dëshira për të ofruar cilësi, besueshmëri dhe qëndrueshmëri, nga një ide u realizua në vitin 1999 me tre punonjës, por të udhëhequr nga ideja për të qenë të shpejtë, efikas dhe cilësor.
 
 
 
 
 
 
 

ERTIFIKATA

 
 
 
 
Licencë për prodhimin e shtyllave prej betoni dhe druri, Licenca B, katër certifikata për shtylla betoni, lëshuar nga Instituti Teknik i Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, si dhe standardin SHCUP ISO 9001: 2008.
 
 
 
 
 
 

SHËRBIME

 

 
 
 
 

Prodhimi i shtyllave

 
Oferta e produkteve dhe shërbimeve cilësore në fushën e mirëmbajtjes së rrjetit elektrik dhe kujdesi për ndriçimin publik si forcë shtytëse për zhvillimin e kompanisë sonë.
 
 
 
 

Shërbimet e ekskavatorit

 
Dëshira për të ofruar cilësi, besueshmëri dhe qëndrueshmëri, nga një ide u realizua në vitin 1999 me tre punonjës, por të udhëhequr nga ideja për të qenë të shpejtë, efikas dhe cilësor.
 
 
 
 

Baza e betonit

 
Të vetmit në Maqedoni me licencë për prodhim të shtyllave prej betoni dhe druri.
 
 
 
 
 
 
 

Ndërtimi i nënstacioneve

 
Restaurimi i nënstacioneve ekzistuese (shtylle, gardhesh dhe të muruara). Ndërhyrja dhe riparimi i defekteve (nënstacion dhe linjë).
 
 
 
 

Ndriçimi publik

 
Projektimi i një ndriçimi në vende publike. Ndërhyrje dhe riparim i defekteve në ndriçimin publik.
 
 
 
 

Të gjitha shërbimet në një vend

 
Të vetmit në Maqedoni me licencë për prodhim të shtyllave prej betoni dhe druri.
 
 
 
 
 
 
 

PORTOFOLI

 

 
 
 
 
 
[[cms-companyname]]