Работно време: Пон-Пет 7:00 - 18:00

Секогаш испорачуваме
повеќе од очекувањата

ЗА НАС


ИСИЈА

Понуда на квалитетни производи и услуги во областа на одржување на електричната мрежа и грижа за јавното осветлувањe како движечка сила за развој на нашата компанија.

ОЧЕТОЦИТЕ

Желбата да понудиме квалитет, сигурност и издржливост, од идеја помина во реализација во 1999 година со тројца вработени, но водени од идејата да бидеме брзи, исполнителни и квалитетни.

ЕРТИФИКАТИ

Лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери, Лиценца Б, четири атести за бетонски столбови, издадени од Техничкиот институт на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, како и SHCUP стандардот ISO 9001:2008.

УСЛУГИ


Производство на столбови

Понуда на квалитетни производи и услуги во областа на одржување на електричната мрежа и грижа за јавното осветлувањe како движечка сила за развој на нашата компанија.

Услуги со багер

Желбата да понудиме квалитет, сигурност и издржливост, од идеја помина во реализација во 1999 година со тројца вработени, но водени од идејата да бидеме брзи, исполнителни и квалитетни.

Бетонска база

Единствени во Македонија со лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери.

Изградба на трафостаници

Реставрирање на постоечки трафостаници (столбни,решеткасни и зидани). Интервенција и санирање на дефекти (трафостаница и линија).

Јавно осветлување

Проектирање на светлосна структура на јавни места. Интерванција и санирање на дефекти во јавното осветлување.

Сите услуги на едно место

Единствени во Македонија со лиценца за производство на бетонски и дрвени бандери.

ПОРТФОЛИО